مقایسه نسخه های مختلف نرم افزار

امکانات محصولات دقیق پایه متوسط پیشرفته تولیدی
مشتریان با تعیین حساب اول دوره دارد دارد دارد دارد
تعیین نمایش یا عدم نمایش مانده قبلی مشتری در فاکتور   دارد دارد دارد
تعیین وکنترل اعتبار برای مشتری      دارد دارد
صندوق با تعیین موجودی اول دوره دارد دارد دارد دارد
امکان تعیین کالاهایی که شامل مالیات بر ارزش افزوده نمی شود دارد دارد دارد دارد
انبار به تعداد نامحدود   دارد دارد دارد
کالا به تعداد نامحدود دارد دارد دارد دارد
تعیین هشدار برای نقطه سفارش ، حداقل و حداکثر کالا     دارد دارد
انواع قیمت های فروش(عمده، خرده ... ) دارد دارد دارد دارد
گروه کالا در دو سطح دارد دارد دارد دارد
کد دستی برای کالا دارد دارد دارد دارد
ایجاد بارکد برای کالا     دارد دارد
امکان ارسال اطلاعات کالا به ترازو به صورت(وزنی،تعدادی)     دارد دارد
واحد های شمارش کالا در دوسطح (کارتن –عدد، ... ) دارد دارد دارد دارد
ثبت عکس کالا با امکان مشاهده در فاکتور     دارد دارد
تعریف حساب بانکی بصورت نامحدود دارد دارد دارد دارد
تعریف کاربران سیستم بصورت نامحدود دارد دارد دارد دارد
تعریف تخفیفات فاکتور دارد دارد دارد دارد
تعریف اضافات فاکتور دارد دارد دارد دارد
امکان تعیین درصد بازاریاب در تعریف کالا     دارد دارد
تعریف هزینه های کالا   دارد دارد دارد
ثبت زمان تسویه فاکتور     دارد دارد
تعریف گروه های هزینه دارد دارد دارد دارد
تعریف گروه های درآمد     دارد دارد
تعریف سرفصل های حسابداری     دارد دارد
تعریف اقساط   دارد دارد دارد
امکان تعریف واحد های تولیدی به تعداد نامحدود       دارد
امکان تعریف فرمول تولید       دارد
محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در فاکتور دارد دارد دارد دارد
امکان اضافه کردن شرح کالا برای هر کالا در روی فاکتور     دارد دارد
امکان تخفیف سطر به سطر برای کالا ها در فاکتور     دارد دارد
امکان اعمال تخفیف برای مبالغ فروش در تعاریف هر کالا (درصدی و مبلغی)     دارد دارد
امکان انتخاب اعمال یا عدم اعمال مالیات در فاکتور بطور اتوماتیک دارد دارد دارد دارد
امکان اعمال یا عدم اعمال مالیات برای هر کالا دارد دارد دارد دارد
امکان عدم نمایش کالای بدون استفاده   دارد دارد دارد
امکان ثبت تعداد کالا بصورت سه واحدی (بزرگتر ، کوچکتر ، اعشار)   دارد دارد دارد
امکان تهیه گزارش فصلی مربوط به مالیات برای دارایی دارد دارد دارد دارد
امکان چاپ فاکتور رسمی مورد تایید دارایی در اندازهA5و A4     دارد دارد
امکان چاپ فاکتور بصورت فیش 5 یا 8 سانتی   دارد دارد دارد
فاکتور خرید دارد دارد دارد دارد
فاکتور فروش دارد دارد دارد دارد
برگشت از خرید دارد دارد دارد دارد
برگشت از فروش دارد دارد دارد دارد
پیش فاکتور دارد دارد دارد دارد
امکان تبدیل پیش فاکتور به فاکتور دارد دارد دارد دارد
امکان فروش منفی در فاکتور فروش(فروش بدون موجودی)     دارد دارد
امکان ایجاد شرح برای هر کالا     دارد دارد
امکان انتقال کالا بین انبار ها   دارد دارد دارد
ایجاد و ویرایش طرف حسابها از فاکتور دارد دارد دارد دارد
امکان چاپ و حذف مستقیم فاکتور از لیست فاکتور     دارد دارد
هشدار نبود موجودی انبار در فاکتور فروش دارد دارد دارد دارد
صدور پیش فاکتور حتی با کمبود موجودی در انبار دارد دارد دارد دارد
هشدار ثبت فاکتور بدون تسویه دارد دارد دارد دارد
امکان تسویه نقدی اتوماتیک در فاکتور دارد دارد دارد دارد
ثبت اشانتیون در فاکتور دارد دارد دارد دارد
امکان طراحی فاکتور     دارد دارد
امکان چاپ لیست فاکتور ها در فیش 8 سانتی     دارد دارد
چاپ فاکتور A4،A5 دارد دارد دارد دارد
چاپ فاکتور 5 سانتی و 8 سانتی   دارد دارد دارد
چاپ فاکتور مخصوص نمایندگی ها     دارد دارد
ثبت کالا در انبار های مختلف در فاکتور خرید   دارد دارد دارد
انتخاب کالا در فاکتور فروش از انبارهای مختلف   دارد دارد دارد
جستجوی فاکتور با تاریخ، مبلغ، تسویه، تخفیف، مشتری، کالا دارد دارد دارد دارد
امکان مشاهده فاکتور روز جاری و روز قبل     دارد دارد
امکان نمایش هزینه ها در فاکتور     دارد دارد
امکان ثبت حامل در فاکتور     دارد دارد
اعلان اصلاح قیمت های فروش در صورت تغییر قیمت خرید     دارد دارد
اعلان سررسید فاکتور های تسویه نشده     دارد دارد
مشاهده موجودی کالا روی فاکتور در انبار جاری و کل انبار ها     دارد دارد
امکان مشاهده آخرین قیمت خرید کالا روی فاکتور     دارد دارد
مشاهده آخرین قیمت فروش کالا به مشتری روی فاکتور     دارد دارد
مشاهده مانده مشتری در جستجو     دارد دارد
محاسبه سود هر فاکتور یا تعدادی از فاکتورها     دارد دارد
ثبت فاکتور با ارزهای مختلف     دارد دارد
چاپ بار کد در سایز های مختلف     دارد دارد
امکان طراحی بارکد     دارد دارد
امکان ثبت خدمات   دارد دارد دارد
ثبت مالیات بر ارزش افزوده در فاکتور با در صد قابل تغییر دارد دارد دارد دارد
امکان ثبت درصد بازاریاب در فاکتور     دارد دارد
صدور برگ ارسال به تولید با امکان انتخاب از انبار های مختلف       دارد
صدور برگ دریافت از تولید با امکان اضافه کردن هزینه های سربار       دارد
سرشکن کردن هزینه های تولید و بدست آوردن قیمت تمام شده محصول       دارد
امکان دریافت کل یا بخشی از کالاهای در جریان تولید       دارد
امکان دریافت کالاهای درجریان تولید به انبار های محصول مختلف       دارد
دریافت و پرداخت دارد دارد دارد دارد
عملیات چک های صادره دارد دارد دارد دارد
عملیات چک های دریافتی دارد دارد دارد دارد
ثبت چک های اول دوره (صادره، دریافتی) دارد دارد دارد دارد
انتقال وجه بین صندوق ها و بانک ها دارد دارد دارد دارد
برگ ثبت درآمد های بغیر از فروش     دارد دارد
برگ ثبت هزینه دارد دارد دارد دارد
برگ هزینه های بانکی دارد دارد دارد دارد
صدور سند حسابداری     دارد دارد
قسط بندی و ثبت اقساط   دارد دارد دارد
گزارش فصلی (مالیات بر ارزش افزوده) دارد دارد دارد دارد
دفتر روزنامه دارد دارد دارد دارد
دفتر کل دارد دارد دارد دارد
دفتر معین دارد دارد دارد دارد
دفتر تفضیلی     دارد دارد
ترازنامه مالی     دارد دارد
تراز آزمایشی     دارد دارد
گزارش اسناد حسابداری با شماره و تاریخ های مختلف     دارد دارد
تراز آزمایشی 2 ستونی     دارد دارد
تراز آزمایشی 4 ستونی     دارد دارد
گزارش لیست بدهکاران، بستانکاران، طرف حسابها دارد دارد دارد دارد
گزارش صورت سود و زیان در بازه زمانی (میانگین ،Lifo،Fifo)     دارد دارد
گزارش صورت سود و زیان در بازه زمانی (میانگین ،Fifo) دارد دارد دارد دارد
گزارش عملکرد صندوق، بانک، طرف حساب در بازه زمانی دارد دارد دارد دارد
گزارش ریز عملکرد مشتری(فاکتور، دریافت، پرداخت) در بازه زمانی   دارد دارد دارد
گزارش عملکرد بازاریاب در بازه زمانی     دارد دارد
گزارش دریافت ها و پرداخت ها دارد دارد دارد دارد
گزارش کل اقساط   دارد دارد دارد
گزارش شرح یک قسط   دارد دارد دارد
گزارش دیر کرد اقساط پرداخت نشده   دارد دارد دارد
گزارش دیر کرد اقساط دیر پرداخت شده   دارد دارد دارد
گزارش شرح اقساط یک شخص   دارد دارد دارد
گزارش موجودی اول دوره انبارها دارد دارد دارد دارد
امکان انتخاب انبار پیش فرض در فاکتور   دارد دارد دارد
گزارش کاردکس موجودی کالا (روش محاسبه میانگین) دارد دارد دارد دارد
گزارش لیست گروه خاص از کالا ها با تصویر     دارد دارد
گزارش لیست گروه خاص از کالا ها بدون تصویر دارد دارد دارد دارد
گزارش لیست کالاهای انبار خاص با تصویر     دارد دارد
گزارش لیست کالاهای انبار خاص بدون تصویر دارد دارد دارد دارد
گزارش لیست موجودی با آخرین قیمت خرید هر کالا دارد دارد دارد دارد
گزارش لیست مشتریان با امکان خروجی word،pdf،excel   دارد دارد دارد
گزارش لیست قیمت فروش هر کالا(عمده، خرده، ... )     دارد دارد
گزارش لیست مشتریان یک بازاریاب خاص   دارد دارد دارد
گزارش پرفروش ترین کالاها     دارد دارد
چاپ برگ تحویل از انبار در فاکتور     دارد دارد
گزارش انتقال کالا بین انبارها   دارد دارد دارد
مشاهده مجموع وارده و صادره از یک کالا طی دوره     دارد دارد
گزارش سو د هر کالا در بازه زمانی     دارد دارد
گزارش لیست فاکتور های فروش دارد دارد دارد دارد
گزارش لیست فاکتور های خرید دارد دارد دارد دارد
گزارش لیست فاکتور های برگشت از خرید دارد دارد دارد دارد
گزارش لیست فاکتور های برگشت از فروش دارد دارد دارد دارد
گزارش لیست پیش فاکتور ها دارد دارد دارد دارد
گزارش لیست خرید و فروش کالا ها در بازه زمانی دلخواه     دارد دارد
گزارش لیست فاکتور های یک بازاریاب     دارد دارد
گزارش لیست فاکتور های روز جاری و روز قبل     دارد دارد
گزارش لیست فاکتور ها با جستجوی پیشرفته دارد دارد دارد دارد
گزارش لیست مالی هر کاربر   دارد دارد
گزارش تسویه فاکتور های فروش (شده/ نشده) دارد دارد دارد دارد
گزارش تسویه فاکتور های خرید (شده/ نشده) دارد دارد دارد دارد
گزارش فاکتور های تسویه نشده که سررسید شده است     دارد دارد
گزارش سود فاکتورهای یک مشتری در بازه زمانی خاص     دارد دارد
گزارش سود یک فاکتور     دارد دارد
امکان مشاهده لیست کالاهای در جریان تولید       دارد
گزارش تولید بر اساس واحد های تولیدی در بازه زمانی       دارد
گزارش محصولات تولید شده بر اساس واحد های تولیدی در بازه زمانی       دارد
گزارش کالاهای ارسال شده به تولید بر اساس واحد های تولیدی در بازه زمانی       دارد
گزارش لیست محصولات در جریان تولید بر اساس واحد های تولیدی در بازه زمانی       دارد
گزارش لیست هزینه های تولید بر اساس گروه هزینه ها در بازه زمانی       دارد
گزارش چک های وارده و صادره با تعیین وضعیت دارد دارد دارد دارد
چاپ لیست چک های سررسید شده دارد دارد دارد دارد
چاپ روی چک   دارد دارد دارد
چاپ روی فیش بانکی برای بانک های مختلف     دارد دارد
گزارش هزینه های یک گروه هزینه ای دارد دارد دارد دارد
گزارش تجمیع همه گروه های هزینه در یک نگاه     دارد دارد
گزارش در آمد یک گروه درآمدی     دارد دارد
نمایش چک های وارده و صادره با جستجوی خاص دارد دارد دارد دارد
ماشین حساب دارد دارد دارد دارد
پاکسازی کلیه اطلاعات سیستم دارد دارد دارد دارد
پشتیبان گیری خودکار در دو مسیر مختلف دارد دارد دارد دارد
پشتیبان گیری و باز گردانی پشتیبان در زمان دلخواه دارد دارد دارد دارد
خروجی گزارشات بصورت word,Excel,PDF دارد دارد دارد دارد
ثبت یادداشت و تنظیم زمان یاد آوری     دارد دارد
هشدار سررسید چک ها دارد دارد دارد دارد
دفتر تلفن     دارد دارد
تعیین شماره شروع فاکتور دارد دارد دارد دارد
تنظیم زمان هشدار سررسید چک ها دارد دارد دارد دارد
تنظیم زیر نویس فاکتور     دارد دارد
تنظیم زیر نویس دریافت و پرداخت     دارد دارد
طراحی فاکتور برای سایز های مختلف A4،A5،فیش 8 سانتی     دارد دارد
تنظیم آرم و لوگوی شرکت برای فاکتور دارد دارد دارد دارد
استفاده از بارکد خوان   دارد دارد دارد
امکان اتصال به ترازو     دارد دارد
تعریف سطح دسترسی کاربران به امکانات نرم افزار     دارد دارد
امکان اتصال به دستگاه کارت خوان (pos) دارد دارد دارد دارد
امکان به روز رسانی اتوماتیک نرم افزار دارد دارد دارد دارد