امکانات نسخه اندروید

نسخه اندروید امکانات
امکان مشاهده به روز گزارش های کلیدی در هر زمان و هر مکان دارد
عدم نیاز به روشن بودن کامپیوتر جهت مشاهده گزارش ها دارد
امکان اجرای نرم افزار در موبایل ها و تبلت های تحت اندروید دارد
عدم نیاز به اینترنت پرسرعت دارد
عدم نیاز به سخت افزار خاص و IP استاتیک دارد
نصب آسان و پشتیبانی از نسخه های مختلف اندروید دارد
امکان مشاهده گزارش عملکرد مشتری در بازه زمانی دارد
امکان مشاهده گزارش عملکرد صندوق در بازه زمانی دارد
امکان مشاهده گزارش عملکرد حساب بانک در بازه زمانی دارد
امکان مشاهده لیست بدهکاران با گردش حساب و مانده بدهی دارد
امکان مشاهده لیست بستانکاران با گردش حساب و مانده بستانکاری دارد
امکان مشاهده گزارش موجودی انبار بصورت کلی، به تفکیک انبار ها و براساس گروه کالا ها دارد